Inovatívny prístup zameraný na zvýšenie kvality verejnej služby sa nevyžaduje len vo verejnej správe, ale aj na univerzitách – od každého učiteľa a učiteľky, ktorí vedú kurzy. Tu patrí aj učenie orientované na študenta, ktoré by malo vychádzať z poznanie a zručnosti, ktoré majú študenti a študentky na univerzite získať. Aj o tomto sa v podcaste rozpráva prof. Emília S.Beblavá z Ústavu verejnej politiky FSEV UK s Dr. Gabrielou Pleschovou z Centra pedagogickej podpory FiF UK.