V nedeľu nastala jarná rovnodennosť a na severnej pologuli sa začala astronomická jar. Čím je tento okamžik významný z astronomického hľadiska? Prečo sa dĺžka dňa v priebehu roka mení a naozaj je Zem v lete najďalej od Slnka? Prečo sa v učebniciach píše, že jarná rovnodennosť nastáva 21. marca, no tento rok už bola dvadsiateho? O tom a mnohom ďalšom sa budeme rozprávať dnes, pútavo, prístupne, no zároveň vedecky a v súvislostiach.