Minulý rok sme sa rozprávali o astronomických observatóriách a povedali sme si aj to, kde v Európe nájdeme tie najväčšie. Dnes sa spoločne pozrieme na observatóriá, ktoré európskym astronómom sprostredkúvajú južnú oblohu. Pútavo, prístupne, no zároveň vedecky a v súvislostiach.