Výrazy ako frame rate, kontajner a kodek, bitová hĺbka a podobne sú súčasťou každodenného života tvorcu digitálneho obrazu. Nie vždy sú plne jasné, aj keď hrajú úlohu v podstate pri akomkoľvek digitálne zaznamenanom video-obraze. Odpovede na to čo znamenajú a ako ti môžu byť nápomocné môžeš získať vypočutím si tejto epizódy VFX kanálu.

Pre pochopenie miešania farieb svetla pripájam archívne dielo, jednu z mojích SOČ (stredoškolská odborná činnosť), ktorú som vytvoril ako učebnú pomôcku pre výučbu fotografickej technológie na ŠÚV Josefa Vydru (dnes ŠUP J. Vydru).