4 – Kapitola

4 – Kapitola

S duchom budúcich Vianoc sa Scroogeovi podarí nazrieť do budúcnosti.