V ostatných týždňoch prebehla v mediálnom svete debata, ktorú rozprúdil návrh zákona o obmedzení potratového zákona na Slovensku. Diskusia týchto dní však vzniká z toho, že tento legislatívny návrh predkladá strana, ktorú mnohí nazývajú fašistickou. Treba však zdôrazniť, že predkladaný návrh zákona nie je extrémistický ani fašistický. Môže katolík či konzervatívne zmýšľajúci človek podporiť dobrý návrh, ktorý zmierňuje dosah nespravodlivého zákona? Napriek tomu, že ho predkladá strana, ktorej v mnohom nedôveruje? Pozývam vás, aby sme sa v nasledujúcej časti našej relácie vKontexte vrátili k tejto téme a pokúsili sa vniesť do tejto zložitej problematiky viac svetla v kontexte učenia Cirkvi.