Zdravie jedinca ovplyvňuje jeho genetická výbava asi iba z 25% a zvyšných 75% je určených vonkajšími faktormi.

Epizódy

episode thumbnail

Vplyv stravy na fetálny vyvoj

Zdravie jedinca ovplyvňuje jeho genetická výbava asi iba z 25% a zvyšných 75% je určených vonkajšími faktormi, a to najmä…

Zdravie jedinca ovplyvňuje jeho genetická výbava asi iba z 25% a zvyšných 75% je určených vonkajšími faktormi, a to najmä…