„Nie nadarmo sa hovorí že je teraz kríza biodiverzity, alebo že prebieha 6. masové vymieranie druhov. Nie sú to prestrelené výroky, biodiverzita mizne z našej krajiny výrazným tempom, nejedná sa len o endemity.“

„Ľudia v mokradiach nevidia žiaden benefit, je pre nich efektívnejšie vysušiť ich. Ak by sa mokrade ponechali, zabezpečili by protipovodňovú ochranu, ochranu obojživeľníkov a mnoho ďaľších ekosystémových služieb.“

„Početnosť rýb klésá, klesá práve preto, lebo ryby nemajú prirodzené miesta na úkryt, nemajú sa ani kde neresiť.“

Toto a mnoho ďaľšieho sme si dnes povedali v epizóde s Adrianou Brossmannovou, pracovníčkou v Bratislavskom regionálnom ochranárskom združení (BROZ).

Teším sa na vás pri ďaľšej epizóde.