Nina Pixel je hudobníčka a DJka ktorá pred dvomi rokmi vydala album Ancestral Archeology. Tento debut založila na svojich dvoch dlhodobých záujmoch: tradičnej ľudovej kultúre a techno hudbe. Na Radio_Head Awards zaň bola nominovaná v kategóriach elektronická // experimentálna hudba ale teraz by chcela radšej robiť menej veľkolepé projekty než vinylové dvojplatne s vloženým plagátom.

Lebo m y sme sa vtedy bavili o takej temnote a nejakých // mňa tak zaují malo že vždy tí ľudia z minulosti boli prezentovan í ako niečo také vzdialené a že to bolo ako také tie tanečnice z Lú čnice ktoré sú nejak nedotknuteľné a som mala pocit a že sa chcem s nimi viac stretnú ť ako s ľuď mi. // Ale keď si sa pýtal či som poč úvala veľa hudby tak asi nie konzumne skôr tak akože študijne vieš // vlastne mne sa to veľmi ľahko stalo potom takou obsesiou // podľa mňa ja som preto trošku z toho vyhorela lebo stále to riešiš si úplne posadnutý tou nie nejakou ideou ale skôr skú maním toho všetkého a ťa to úplne pohltí. 

Július sa narodil v Indonézii, má asi dva roky, je vykastrovaný ale spokojný, len občas v spoločnosti zvykne prepadať úzkostiam a strachu. Skoro nepije vodu a vôbec nešteká.

Iná č on je ale taký super akoby ukazovateľ tej civilizácie vlastne toho stresu v nej // možno že on tým že to tak veľ mi preberá tak ja som si oveľa viac vedomá ako veľ mi sú nejaké stresory okolo nás že pod ľ a mňa to stresuje aj nás len my sme si na to zvykli a dokážeme s tým nejako pracovať ale on je z toho úplne že on je fakt // tu je auto // kopa n ô h // a celý je taký vlastne nesvoj a keď pr í deš niekam s ním do lesa tak okam žite sa zmení že možno ani nikdy nežil v meste neviem možno že sa narodil niekde v lese kto vie. 

S Ninou a jej psom sme sa vybrali na jej koncert do Banskej Bystrice a na chatu do Liptovskej Porúbky. Tri dni sme vysedávali pri krbe a chodili po lesoch, kde sme sa rozprávali o nepokoji, zbytočnosti vydávania vinylových platní, končení kariéry // života a umeleckej identite.

Weltschmerzen Sabatikal je zážitkový podcast o umení a živote pre sústredeného poslucháča. Jeho cieľom je sprostredkovať pocit z toho, keď sa s niekým dobre porozprávate, aj s chaotickosťou // autenticitou hovoreného slova vrátane vulgarizmov. Toto nie je background listening, nielen kvôli nestálej k̯͎̰͉͙̦͕̽͜v̩̹̙̔̀̀a̼̞̪̝̤͇͆̈̃͞l̢̝̪ͭi̅̚̚҉͕̟ͅẗ͔̣̭̠̜̞́̒ͩͦ͢ͅę̪͕̓̉ͯ ̮̣͍ͧ͢z̢̺͉̰̠̜̰̦̟ͫ̉͗v̛͔̠̼̼̽͑u̿҉͖͓̮k̸̥̦͔̗͍̼͙ͫ̌u̙ͬͩͣͮ͠ͅ.̬̯͙͙̞̭ͧ̈́̊͘ 

vydané 24. marca 2024.

//

tvorbu podcastu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

//

ws podcast 04: nina pixel. dominik suchý. adam hrapko.

recorded at Liptovská Porúbka // Banská Bystrica, autumn 2023.

//

apart // together // always.

weltschmerzen.

ws039.

released March 24, 2024

all rights reserved.