© Podcast Z petržalskej obývačky vzniká pod oficiálnou záštitou mestskej časti Bratislava-Petržalka s cieľom podporiť vás, našich obyvateľov a návštevníkov v príjemnom, praktickom a rešpektujúcom spolunažívaní, ako aj vzájomnom zdieľaní dobrej praxe priamo z komunít jednej z najväčších slovenských samospráv. 😎❤🍀🇸🇰 #zpetrzalskejobyvacky

Epizódy