Slncový kôň

Slncový kôň

Podarí sa veštcovi získať Slncového koňa naspäť dobrému kráľovi? To všetko sa dozviete v tejto ľudovej rozprávke, ktorú pre Vás načítali dvaja bratia.