V poslednom zväzku Drámy vekov autorka približuje dve tisícročia svetových dejín, ich významné medzníky a niektoré z kľúčových postáv histórie. Pokračuje v objasňovaní príčin a následkov odvekého sporu medzi pravdou a mocou lži a končí prekvapivým východiskom – prorockou víziou budúcnosti pre celú našu planétu. • • • Číta Dagmar Sanitrová a Miroslav Trnavský. Citáty sú prevzaté z Biblie. Preložené z anglického originálu The Great Controversy. Vydalo Štúdio Nádej, s.r.o. v roku 2022. → www.nadej.sk

Web podcastu, kontaktný email

Kategórie:

Tento podcast vychádza od 17. 5. 2022 info

Priemerná dĺžka epizódy je 35 minút

Epizódy

episode thumbnail

42/42 • Víťazstvo lásky

Celá Zem bude spolu so všetkým zlom odstránená a na zachránených čaká obnovený raj.

Celá Zem bude spolu so všetkým zlom odstránená a na zachránených čaká obnovený raj.

episode thumbnail

41/42 • Ukončená minulosť

Neveriaci si už počas svojho života pripravili smutný údel – rovnako ako satan, ktorého trest bude najťažší.

Neveriaci si už počas svojho života pripravili smutný údel – rovnako ako satan, ktorého trest bude najťažší.

episode thumbnail

40/42 • Vyslobodenie

Zachránených veriacich čaká radostné stretnutie s Pánom a večný život.

Zachránených veriacich čaká radostné stretnutie s Pánom a večný život.

episode thumbnail

39/42 • Doba súženia

V čase záverečného súženia budú veriaci vystavení tomu najtvrdšiemu útlaku. Budú mu schopní odolať len za predpokladu, že Bohu zostanú…

V čase záverečného súženia budú veriaci vystavení tomu najtvrdšiemu útlaku. Budú mu schopní odolať len za predpokladu, že Bohu zostanú…

episode thumbnail

38/42 • Záverečné varovanie

V čase hlásania posolstva druhého anjela mnohí zídu zo správnej cesty pre utrpenie. Budú však aj takí, ktorí prijmú ponúkanú…

V čase hlásania posolstva druhého anjela mnohí zídu zo správnej cesty pre utrpenie. Budú však aj takí, ktorí prijmú ponúkanú…

episode thumbnail

37/42 • Naša jediná istota

Satanove dômyselné nástrahy možno rozpoznať iba pomocou Písma. Biblia je bezpečným sprievodcom aj v tých najťažších skúškach. 

Satanove dômyselné nástrahy možno rozpoznať iba pomocou Písma. Biblia je bezpečným sprievodcom aj v tých najťažších skúškach. 

episode thumbnail

36/42 • Nastávajúci boj

Odmietaním záväznosti Božieho zákona, zvlášť štvrtého prikázania, dovoľujú ľudia satanovi pripraviť si pôdu pre záverečný zápas medzi dobrom a zlom. 

Odmietaním záväznosti Božieho zákona, zvlášť štvrtého prikázania, dovoľujú ľudia satanovi pripraviť si pôdu pre záverečný zápas medzi dobrom a zlom. 

episode thumbnail

35/42 • Ohrozená sloboda svedomia

Vynucovanie zachovávania nedele sa stane hlavným nástrojom náboženského útlaku.

Vynucovanie zachovávania nedele sa stane hlavným nástrojom náboženského útlaku.

episode thumbnail

34/42 • Môžeme hovoriť s mŕtvymi?

Špiritizmus ľuďom ponúka zdanlivo ľahkú cestu k dokonalosti. Biblia však špiritistické prejavy odhaľuje a ponúka možnosť, ako týmto zvodom odolať.

Špiritizmus ľuďom ponúka zdanlivo ľahkú cestu k dokonalosti. Biblia však špiritistické prejavy odhaľuje a ponúka možnosť, ako týmto zvodom odolať.

episode thumbnail

33/42 • Tajomstvo nesmrteľnosti

Nesmrteľnosť je pre človeka zahalená pláštikom tajomstva. Ježiš Kristus však svojou smrťou na kríži tento problém raz a navždy vyriešil.

Nesmrteľnosť je pre človeka zahalená pláštikom tajomstva. Ježiš Kristus však svojou smrťou na kríži tento problém raz a navždy vyriešil.

Z tieňa do slávy - informácie o podcaste

Za tvorbou podcastu stojí . V poslednom zväzku Drámy vekov autorka približuje dve tisícročia svetových dejín, ich významné medzníky a niektoré z kľúčových postáv histórie. Pokračuje v objasňovaní príčin a následkov odvekého sporu medzi pravdou a mocou lži a končí prekvapivým východiskom – prorockou víziou budúcnosti pre celú našu planétu. • • • Číta Dagmar Sanitrová a Miroslav Trnavský. Citáty sú prevzaté z Biblie. Preložené z anglického originálu The Great Controversy. Vydalo Štúdio Nádej, s.r.o. v roku 2022. → www.nadej.sk

Z tieňa do slávy je zaradený do kategórie Náboženstvo a duchovnosť. Aktuálne najpopulárnješími podcastmi v tomto žánri sú Kóšer podcast, Liturgické čítania na každý deň, God Bless, Spoznávame Bibliu, Godzone podcast.