Čo nám kvitne v záhrade?
Môžeme už vysádzať na záhrade?
Ako pri pripraviť priesady?
Pripravte si záhony na nové výsevy.

Dnes radia: Katarína Kettmanová a Juraj Matlák
Moderuje: Hana Rapantová