Každý deň je malý krôčik v našom raste, vzdelávaní, poznávaní… všetkého okolo, ale seba samých. A niekedy sme na seba tak prísni, že zabudneme vidieť tie malé krôčiky, ktoré sme doteraz urobili. Často od seba očakávame rýchle pokroky, veľké posuny, aj sami v sebe a v našom okolí. A potom čelíme pocitom zlyhania… Ako to však je naozaj? A čo s tým môžeme urobiť?