Je bezpochyby verejnosti najviac známy žilinský historik. Celý svoj profesijný život strávil v múzeách, alebo archívoch. Na dôchodku mapuje dejiny Žiliny s ešte väčšou vášňou a zápalom. Okrem iného vypátraj aj autora Immaculaty na Mariánskom námestí. V našom ďalšom podcaste sme privítali Petra Štanského.