prvácky podcast

prvácky podcast

Prváci to majú za sebou. Prišľapnuté šaty, svadobné malinové šampanské, či strach z pani riaditeľkinej ceruzky?!… Podcast (nielen) o imatrikulácii prvákov.