Spolupracujeme s vami na zmenách, ktoré umožnia vašej firme ďalší rozvoj. Prinášame vedomosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti, ktoré vás podporujú na ceste k úspechu.

Web podcastu, kontaktný email

Kategórie:

Tento podcast vychádza od 22. 3. 2020 info

Epizódy

episode thumbnail

Potvrdila sa predpoved?

„Firma, ktorá nebude mať implementované firemné procesy nebude existovať!“

„Firma, ktorá nebude mať implementované firemné procesy nebude existovať!“

episode thumbnail

Žobrák projektový manažér

Z radosti z toho, že sa klientovi pracovníci rozvíjajú v projektovom manažmente, sa stala nočná mora, keď sa člen môjho…

Z radosti z toho, že sa klientovi pracovníci rozvíjajú v projektovom manažmente, sa stala nočná mora, keď sa člen môjho…

episode thumbnail

Potrebuje byť projektový manažér lídrom?

Ak nechce byť stále preťažený, vystresovaný, frustrovaný a nedosahovať ciele, tak áno.

Ak nechce byť stále preťažený, vystresovaný, frustrovaný a nedosahovať ciele, tak áno.