Lukáš Sekelský PhD. (beet, IZP)

Úvod bude venovaný predstaveniu tímu beet, ktorý pozostáva z expertov na behaviorálnu a experimentálnu ekonómiu. A ktorého poslaním je prinášať komplexne riešenia zdravotnej politiky založené na vedomostiach z behaviorálnych vied a testované pomocou laboratórnych a terénnych experimentov. Prístup zavadzania overených politík a opatrení do praxe znižuje riziko ich negatívneho spoločenského dopadu a zefektívňuje využívanie verejných finančných zdrojov.