Lukáš Sekelský PhD. (beet, IZP)

Zakladateľ beet – u a spoluautor štúdie pre Národnú Transfúznu Službu SR Vám v krátkosti vysvetlí proces aplikácie behaviorálneho a experimentálneho prístupu. Kde výsledkom odporúčaní pre zavedenie odberu plazmy a skvalitnenie odberu krvi v SR je zavedenie behavioriálneho registra preferencii darcov. Na základe preferencií darcov budú testované jednotlivé “na mieru ušité” dizajny a ich funkčnosť. Poznanie individuálnych preferencií umožní zavedenie individualizovaného cyklu pozvánok a odberov tak, aby sa maximalizoval počet odberov, o ktoré má v jednotlivých obdobiach NTS SR záujem a zároveň znižoval počet oslovených darcov s prosbou o dostavenie sa na odber.