Mattias je pohybový coach, tréner a zakladateľ pohybovej školy Movement Bratislava. Inšpiráciu a skúsenosti čerpá do veľkej miery z metódy, ktorú svetu predstavil Izraelčan Ido Portal. Učí nás skúmať koordináciu, mobilitu a silu, rozvíjať jemnú akrobaciu, vnímaťsvoje telo, rytmus a celkové prúdenie pohybu – v sebe samom, vo dvojici, aj v komunite.Priblíži nám:

  • filozofiu movementu, skúmanie vlastného tela prostredníctvom pohybu

  • význam komunity, neverbálnej komunikácie

a spoločného trénovania

  • možnosti rozvoja fyzickej aj mentálnej sily pomocou movementu

  • „nepohyb“ ako formu odpočinku

a meditácie

  • vzťah k prírode a bazalke