Žaneta je autorka a tvorkyňa krásnych myšlienok, nápadov, aj nových pojmov, ktoré zhmotňuje vo svojich knihách, článkoch, kartových hrách, v podcaste, v tom ako sa pýta. Ak máte radi poéziu a krásu, a tiež sa radi vlníte v mori, pozrite si jej stránku www.zanetamorovska.sk

Priblíži nám:

  • vzťah k slovám a príbehom

  • význam spoločných rituálov prehlbovanie vzťahov pomocou otázok, hru Hlbina a knihu Blahobytie

  • prečo nás láka umenie, transcendentálno, tajomstvá a skúmanie sexuality

  • priateľstvo medzi mužom a ženou, bezpodmienečnú lásku

  • mätu v praxi