Od februára 1972 Pierrov život už viac nebude patriť jemu. Zmocní sa ho Duch Svätý, aby s ním začal veľké dielo. Uskutoční sa to však kolektívnym spôsobom. Dostane bratov a sestry, ktorých mal na mysli už celé roky predtým. Takýmto spôsobom sa jeho dobrodružstvo prepojí s mnohými osudmi, stane sa niečím spoločným. Odteraz už nemožno o Pierrovi hovoriť oddelene od iných ľudí.