Zatiaľ čo sa Emanuel rozvíjal ako spoločenstvo modlitbových skupín, ktoré mali tie isté milosti a jeden spoločný tím pre animáciu, začalo koncom roka 1974 nenápadne vznikať niečo nové. Už zopár mesiacov Pierre Goursat zhromažďoval niekoľko bratov a sestier a navrhol im životný rámec orientovaný na modlitbu a duchovné prehĺbenie. Viacerí uvažovali o zasvätenom živote, iní o kňazstve a napokon iní o živote v apoštoláte.