V priebehu roka 1975 Claude a Danielle Prouxovci zachytili volanie opustiť Paríž, aby položili základy niečoho duchovného. Claude povedal: „Pochopili sme, že nemusíme svoj úmysel uskutočniť celkom sami, lebo máme bratov a to je pre nás časť prijatej milosti.“ Povedali to Pierrovi. Bol prekvapený. Najskôr nechápal, prečo túžia odísť, zatiaľ čo v Paríži je tak veľa práce. No povedal: „Musím sa na to pozrieť. Ideme sa modliť.“ Pierre ukončil modlitbu slovami: „To Duch Svätý vás posiela. Choďte.“ Stále však nerozumel, čo chce Duch Svätý docieliť.