Ak sa pokladá geografická rozmanitosť Komunity Emanuel za veľkú, tak rozmanitosť životných stavov, ktoré ju tvoria, nie je o nič menšia. Pierrovi na nej veľmi záležalo. Napokon taká bola od založenia Emanuela jedna z fundamentálnych intuícií.