Počas celého obdobia rastu Komunity veľmi pomáhali modlitby a ochrana prvých bratov a sestier, ktorí sa vrátili k nebeskému Otcovi. Napredovali sme vo viere a vo chválach, ale nechýbali ani rozpory. Podobne ako v Betleheme, prístrešie nebolo vždy najlepšie a občas bolo potrebné ujsť do Egypta a vyčkať lepšie časy. Takto bolo možné prekonať rozličné prekážky.