V tejto kázni David Spodniak vykladá bibický text z Evanielia podľa Ľukáša 10:13 – 42.

Kázeň je rozdelená do štyroch bodov.

1.: Ani zázraky (13-16)

2.: Ani víťažstvo (17-24)

3.: Ani dodržiavanie zákona (25-37)

4.: Ani služba, len jedno je potrebné! (38-42)