Na tému Misia Boha & naša misia kázal Alexander Bychkov z Evanjelia podľa Lukáša 9:51 – 10:12.

Kázeň sa dá rozdeliť do troch hlavných bodov:

1, Ježišova misia (9:51 -56)

2, Cena Misie (9:57-62)

3, Misia pre všetkých (10:01-12)