Vypočujte si kázeň od Bohuša Vasila zo série Záchrana pre každého.

Kázeň je na Text z Evanjelia podľa Lukáša 9 : 28-50