V tejto kázni Bohuš Vasil odpovedá na otázku "Kto je Ježiš?" pomocou textu z Evanjelia podľa Lukáša 9 : 1 – 27.

1, Ježiš je mocný Pán (verše 1-17)

2, Ježiš je dobrý a obetujúci sa Pán (verše 18-22)

3, Čo to znamená pre nás? (verše 23-27)