David Spodniak nadväzuje na veľkonočnú kázeň z Veľkého piatku a pokračuje v nedeľu témou SLÁVA – Slávny kríž z 1. Petrovho listu 1 : 3-7.