Na Veľký piatok nám kázal David Spodniak. Prvá časť kázne (Hebrejom 4:14 -5:6) nám približuje Kristovo utrpenie a v druhej časti (Hebrejom 5:7-10) je vyzdvihovaná Kristova poslušnosť Bohu.

Kázeň je prvou z dvoch veľkonočných kázni.