S Novým rokom prichádzajú aj nové ciele, túžby a záväzky. Ak máte medzi svojimi plánmi alebo túžbami budovanie podnikania v koučovaní, mentorovaní alebo poradenstve pripravila som pre vás podcast kde sa venujem oblastiam a otázkam, ktoré si potrebujete zodpovedať ak chcete úspšne posunúť vaše podnikanie na vyšší level.
Ak si hovoríte že koučovanie vás baví, ale nezáraba a uvažujete ako to zmeniť vypočujte si zmysluplný podcast s témou 7. konkrétnych krokov ku koučovaciemu podnikaniu.