Ako to je s amatéri, klamatérmi a koučmi, ktorí sú niekedy až trojnásobne toxickí?
Existujú aj kouči ktorí nemanipulujú, nehodnotia a nepoúčajú ľudí?
Kouči ktorí sú profesionáli v pomáhajúcej profesii?