Rusko už malo byť na kolenách. Od napadnutia Ukrajiny uplynulo asi 8 mesiacov, čo znamená 8 mesiacov tvrdých sankcií proti režimu Vladimira Putina.

Aj keď väčšina očakávala náhly pád ruskej ekonomiky, doteraz sa tak nestalo a Rusko jednoducho funguje ďalej.

Martinove videá o Rusku:

Rusko už malo byť na kolenách. Prečo ho SANKCIE zatiaľ nezničili?

Čo spôsobia RUSKU sankcie? Padne RUSKÁ EKONOMIKA?

Putin, oligarchovia a chudoba | EKONOMIKA RUSKA

Podcast Ekonómia ľudskou rečou moderujú Martin Lindák a Nikola Šuliková Bajánová a prináša ho portál skpodcasty.sk

Sledujte Ekonómiu ľudskou rečou na YouTube.

Sledujte skpodcasty.sk na Instagrame alebo Facebooku.

[00:00:08.230] - Nikola Šulíková Bajánová
Rusko už malo byť na kolenách. Od napadnutia Ukrajiny uplynulo asi osem mesiacov, čo znamená osem mesiacov tvrdých sankcií proti režimu Vladimira Putina. Aj keď väčšina očakávala náhly pád ruskej ekonomiky, doteraz sa tak nestalo a Rusko jednoducho funguje ďalej. Som Nikola Šulíková Bajánová a toto je podcast Ekonómia ľudskou rečou, ktorý prináša portál skpodcasty.sk. Spolu s Martinom Lindákom sa pozrieme na to, v akom stave sa nachádza ruská ekonomika, čo s ňou urobili západné sankcie a či sa dá povedať, že fungujú.  
[00:00:42.570] - Nikola Šulíková Bajánová
Martin, ja som si našla jeden podcast, ktorý si robil, teraz neviem už pre ktoré médium, niekedy v marci a tam si povedal, že do dvoch týždňov zbankrotuje Rusko. Tento podcast vychádza asi v októbri. Zbankrotovalo Rusko?  
[00:00:57.210] - Martin Lindák
V zásade nezbankrotovalo, to je pravda, aj keď je pravda, že oni tam vytiahli do titulku niečo, čo úplne neni pravda, trošku to je zavádzanie, ale ja to vysvetlím. Dôvod je ten, že hovorilo sa v tom čase, že Rusko malo mať nejakú splátku na svojom dlhu voči zahraničiu a už sa hovorilo o tom, že kvôli sankciám oni vlastne nebudú schopní zaplatiť tento dlh a technicky by ako keby zbankrotovali, pretože neuhradia svoj dlh. Samozrejme, je tam to ale, že Rusko nezbankrotovalo a druhá vec je, že aj keby zbankrotovalo ono, veľmi by to na to Rusko nevplývalo, pretože Rusko má veľmi nízky dlh kvôli tomu, že má svoje nerastné suroviny.  
[00:01:34.620] - Nikola Šulíková Bajánová
No dobre, ale ešte raz. Rusko má veľmi nízky dlh, to znamená akože v zahraničí, že nemá veľa peňazí požičaných od koho? Súkromných nejakých veriteľov alebo od koho? Iných štátov?  
[00:01:47.220] - Martin Lindák
A hovorí sa tomu, že verejný dlh štátu vlastne furt sa to porovnáva k hrubému domácemu produktu, čiže výkonu ekonomiky. Slovensko má myslím, že teraz nejakých 60 až 70 percent dlhu voči HDP, čiže to je ja neviem 70 miliárd eur plus-mínus. No a Rusko má okolo 30 percent voči svojmu HDP, a to znamená, že či už voči nejakým iným štátom, či už voči firmám, skrátka niekto, kto nakúpil ten dlh, respektíve nakúpil, požičal im peniaze, tak.  
[00:02:20.010] - Nikola Šulíková Bajánová
Jasné, dobre, my sa rozprávame trošku skôr, ako tento podcast vychádza a o niečo neskôr, ako vyšlo viacero rôznych analýz, reportov a podobne ruskej ekonomiky. Tak si teda poďme povedať, ako teraz na jeseň na tom ruská ekonomika je.  
[00:02:36.720] - Martin Lindák
Ešte by som tak predtým povedal, že tie reporty sú rôzne. Niekedy si aj trošku oponujú, napríklad taký šokujúci alebo veľa sa o ňom hovorilo, bol od Yale university. Tam skupina ekonómov vlastne začala analyzovať ruskú ekonomiku. Prečo tie reporty si odporujú? To treba povedať ešte tak na úvod. Dôvod je ten, že my nemáme nejaké dôveryhodné dáta o Rusku. Ja som paradoxne robil video o ruskej ekonomike asi týždeň pred začatím invázie alebo dva týždne, už teraz presne neviem, koľko to bolo dní, bola to náhoda, nevedel som o invázii, keby niekto chcel už konšpirovať, ale vtedy tie dáta ešte boli dôveryhodné, resp. no mali by byť, pretože vydával to Ruský štatistický úrad, Centrálna banka Ruska, skrátka také tie inštitúcie, ktoré aj v Európe, v štátoch vydávajú nejaké štatistiky o ekonomike. Čiže tam som kľudne vedel zhodnotiť, že z čoho má ruská ekonomika peniaze, ako na tom je nejaká inflácia, všetky takéto tie ukazovatele ekonomiky. V súčasnosti je to ale problém, pretože Rusko kvôli invázii prestalo niektoré štatistiky vydávať a zverejňovať. Napríklad, čo sa týka nejakého zahraničného obchodu, keďže na ten boli uvalené sankcie, tak Rusko prestalo zverejňovať dáta. Rovnako nezverejňuje dáta, čo sa týka príjmov z exportu ropy alebo plynu a ešte nejaké ďalšie dáta, ktoré skrátka, keby sme analyzovali, tak vieme, ako na tom Rusko bude, pretože práve na tie oblasti boli namierené sankcie zo západu. No a ako na tom Rusko je? No dobre si ma napomenula, že malo zbankrotovať a nezbankrotovalo. V prvých týždňoch sme si všetci hovorili, že skrátka tie sankcie sú tak bezprecedentné. Nikdy vlastne Spojené štáty americké ani Európa na žiadnu krajinu také sankcie neuvalili. Myslím, že len Spojené štáty na Severnú Kóreu alebo Irán, ale aj to boli slabšie sankcie, sa dá povedať, ako sú v súčasnosti na Rusko. Čiže všetci sme si mysleli, že vlastne Rusko musí zbankrotovať alebo mať seriózne problémy skrátka do pár týždňov. To sa ale nenaplnilo. Rusko ale má problémy, ale tie problémy sú ako keby rozložené v čase. Čo je dôležité povedať, že v Rusku tie problémy veľmi kompenzuje vlastne to, že až do tohto času alebo do týchto týždňov mesiacov predávalo Európe hlavne ropu a plyn, z čoho Rusko malo dosť veľké peniaze. Myslím, že ešte minulý rok príjmy z ropy a plynu a z jeho predaja, vlastne export do Európy a do iných krajín tvorili nejak 40 percent štátneho rozpočtu, čo je strašne veľa. No a keďže my sme sa rozhodli, ako Európa odstrihávať od ruských energetických surovín postupne, čiže ten export ku nám klesá postupne, tak Rusko stále ako keby nemalo seriózny problém, lebo do veľkej miery je tá ekonomika založená vlastne na tom, že exportuje svoje nerastné bohatstvo.  
[00:05:24.810] - Nikola Šulíková Bajánová
Nehovoriac o tom, že cena toho nerastného bohatstva stúpa.  
[00:05:28.620] - Martin Lindák
Áno, ono tu sa aj často hovorí, že bola to vlastne taktika Ruska naschvál priškrcovať vlastne plynovody alebo ropovody, aby umelo navyšovali na trhu cenu. Čiže fakticky ono sa stalo to, my síce prijímame alebo oni exportujú menej ropy a plynu, ale na druhej strane tie príjmy majú stále rovnaké a pomaly vyššie ako predtým, pretože umelo navýšili trhovú cenu.  
[00:06:00.340] - Nikola Šulíková Bajánová
Tá štúdia z Yale univerzity, keďže tiež takisto ako ty, ani ja, ani nikto iný nemáme prístup k tým dátam, ktoré kedysi boli verejné, tak ona pracovala s takým veľmi zaujímavým data setom, k tomu by si mohol ešte niečo povedať, že vlastne ako sa oni dopracovali k tým zisteniam, ktoré prezentovali myslím, že na konci leta. A ešte len doplním, že okrem nich prišiel myslím, že Bloomberg s nejakou internou správou, ktorú písali ruskí úradníci, ekonómovia alebo nejaké tie elity tamojšie smerom dovnútra krajiny, kde boli tiež veľmi závažné, alebo teda zásadné varovania o tom, ako dopadne asi ruská ekonomika, že ako na tom v skutočnosti je, no a potom si ďalšie robil aj Medzinárodný menový fond a aj napríklad The Economist. Čiže bolo toho naozaj viac.  
[00:06:50.440] - Martin Lindák
Ono, preto som aj vedel ešte pred inváziou robiť to video, pretože boli to bezplatné dáta, ku ktorým som sa vedel dostať. V súčasnosti, keďže oni už nedávajú verejne prístupné dáta, ktoré sú zadarmo, tak aj tí ekonómovia z Yale univerzity alebo rovnako Economist, alebo Medzinárodný menový fond majú vlastné zdroje dát, väčšinou si to dohľadávajú cez partnerské krajiny Ruska, ako je napríklad Čína, Turecko, India, ale aj iné, kam skratka exportuje alebo z nich importuje Rusko. Alebo využívajú platené platformy. Napríklad je aj platforma, ktorá sleduje tankery na svete, že čo kde dovážajú, kde je ten tanker a podobne, ale aby ste sa dostali do tejto platformy, tak je tam dosť slušná pálka mesačného predplatného, čiže pre youtubera a tvorcu, ako som ja, je to fakt neprístupné, čiže ja som čerpal vlastne len ako keby sprostredkovane od nich, čo oni napísali.  
[00:07:42.970] - Nikola Šulíková Bajánová
Jasné, no však ale veď tie informácie akože my ich nepotrebujeme rozoberať úplne do detailov a boli dosť obsažné hej, že to čo prezentovali neskôr tie výsledky tak dosť napovedali o tom, ako na tom tá ekonomika je. Už si naznačil, že je rozložená v čase. Znamená to, že vieme napríklad povedať, že ak by sa nič zásadné nestalo, nezmenilo alebo dokonca ak by sa aj pritvrdzovali tie opatrenia zo strany Západu, dá sa teda povedať, kedy Rusko kľakne, keď to takto poviem? Alebo je to vôbec reálny scenár?  
[00:08:15.610] - Martin Lindák
Ono záleží, ako si definujeme pojem, že kľakne, pretože keby sme chceli, že bude tam nejaká veľká smršť a nepokoje v uliciach, lebo ľudia nebudú mať čo jesť, to asi nenastane. Čo sa tam deje už teraz a čo ešte vlastne sa bude diať ďalej je to, že vlastne ekonomika sa sama ochudobňuje a v zásade stáva sa z nej ako keby nejaká horšia africká krajina, keby som to chcel takto povedať. Dôvod je celkom jednoduchý kvôli tomu, že Západ vlastne a celkovo Európska únia uvalili embargo na dovoz sofistikovanejších tovarov do Ruska, dovoz čipov, skrátka ostatnej elektroniky, ktorá je dôležitá na to, aby tá ekonomika nejak napredovala a vyrábala sofistikovanejšie veci. Zároveň je pre Rusko problémom to, že im skrátka stade odchádzajú, brain drain sa tomu hovorí, je to nejaký odliv mozgov, skrátka vedci, všetci tí, ktorí robili v nejakých výskumných organizáciách, vyšších funkciách vo firmách a podobne, stadiaľ odchádzajú na západ, pretože si uvedomujú, že tam buď nebudú mať čoskoro prácu alebo nesúhlasia s režimom a tak ďalej. Čiže Rusko sa takto vlastne ako keby pripravuje o budúci ekonomický rast a napredovanie ekonomiky, ale na druhej strane by som tam neočakával niečo také, že skrátka ľudia tam budú zomierať od hladu, to asi nie.  
[00:09:31.300] - Nikola Šulíková Bajánová
Ono toto je celkom zaujímavé, pretože pozerala som si videá na YouTube, ktoré sa venovali povedzme, že životnej úrovni v rôznych častiach Ruska. No a samozrejme, že videá, ktoré boli povedzme považované za akože, že toto sú tie objektívne, tieto ukazujú tú realitu, tak to boli také tie, ktoré naozaj trošku až tak nahrávali tomu režimu. Nebudem im robiť reklamu, ale bolo tam napríklad ukázané v nejakej centrálnej časti Ruska, že niektoré trebárs potraviny zlacneli a niektoré zase zdraželi o čo ja viem aj dvojnásobok alebo o tretinu a podobne. No, a to som chcela povedať, že zaujímavé boli komentáre napríklad pod týmito videami. Okrem toho, že boli naozaj akoby odtrhnuté od reality a vychvaľovali tu objektivitu, že niekto ukázal ten ozajstný život, že to nie je iba hrozné a podobne, ako keby to nebolo na pozadí diania nejakej vojny, ale padla tam taká myšlienka, že Rusko nejako vydrží, že vlastne, veď oni toto zvládnu, že keď aj budú potraviny neviem ako drahé, tak stále si ich ľudia budú vedieť napríklad dopestovať a podobne. Čiže to, čo chcem povedať je, že akoby si neuvedomovali viacerí ľudia, že síce áno, veď ten život nájde cestu, že život pretrvá alebo dokáže zvládnuť veľa vecí, ale že tá úroveň samotná sa akoby znižuje, že áno, veď akože to neznamená, že teraz vymrie polovica obyvateľstva na hlad alebo čo, ale nebudú mať tú životnú úroveň ani len takú, akú ju majú dnes, čo vieme, že v mnohých častiach Ruska je žalostná.  
[00:11:08.360] - Martin Lindák
Napríklad, keď sa pozrieme, že na Moskvu, tak tam je priemerný plat trojnásobne vyšší ako v tých najzaostalejších regiónoch a napríklad často sa hovorí, že tá európska časť Ruska je akože zásadne viac rozvinutá, ale napríklad bohatšie ešte časti, napríklad kde je vyšší ten priemerný plat alebo nejaký vyšší hrubý domáci produkt, sú napríklad tie centrálne časti Ruska, kde sa vlastne ťaží ropa a plyn. Tie sú bohaté vlastne, ale tie okolité, že nejaké okrajové východné časti alebo tie také južnejšie časti, tie sú fakt, že chudobné. Ono koniec koncov to vidieť aj na súčasnej prebiehajúcej mobilizácii, že hlavne ťažia z týchto ľudí, ktorí sú chudobnejší a sú ochotní za nejaké peniaze alebo za nejakú odmenu ísť položiť svoj život do inej krajiny. No a v konečnom dôsledku tie sankcie. Tak si hovorila, že tá krajina nepadne na kolená úplne, ale ochudobňuje sa do budúcnosti a ešte asi aj na dlhé roky sa bude, pretože neviem si veľmi predstaviť, že teraz skrátka skončí vojna a zrazu už nadviažeme vzťahy a zase bude všetko ako pred 24. februárom.  
[00:12:11.240] - Nikola Šulíková Bajánová
A ešte bolo zaujímavé sledovať aj napríklad porovnávanie, dobre to nie je reprezentatívne, bolo to, že nejaké dievča, ktoré robilo YouTube video, toto bolo konkretne mne srdcu bližšie hej, ale že prišla napríklad na Kamčatku, kde sa ľudí pýtala, že koľko zarábajú a ukázala to v porovnaní s nejakou oficiálnou štatistikou, kde bol priemerný plat no ja neviem či to nebolo v prepočte cez 1000 dolárov, ale akože nikto nepovedal, že by zarábal viac ako 600 dolárov hej, z tých ľudí, s ktorými sa ona rozprávala. Životné náklady im z toho zobrali tak minimálne dve tretiny bez problémov. A potom ma prekvapilo, že keď sa presunula napríklad úplne, že na západ, a to dokonca do toho mesta, ktoré je v tej európskej časti pri Baltskom mori Kaliningrad, tak tam zase tie platy boli síce o niečo vyššie, ale nie nejako, že abnormálne vyššie. Ale teda musím povedať, že padali tam aj také položky, ktoré by boli úplne, že ľahko zaraditeľné aj do niektorých chudobnejších okresov na Slovensku a tiež vieme, že aj ľuďom na Slovensku obrovské množstvo z toho príjmu zoberú základné životné náklady, takže akože nie je to zase len že iba najchudobnejší najzaostalejší Rusi a potom zvyšok, že naozaj, že keď si to takto dáme do porovnania aj s našimi nerozvinutými regiónmi, tak je to celkom tristné porovnanie. No ale čo som chcela povedať je, že naozaj veľa ľudí tam ako tiež ide vyslovene na doraz, čo sa týka rozpočtu. A áno, v Moskve boli tie platy vyššie, ale na to, ako sa hovorí, že Moskva je drahá, čo teda naozaj teraz nevieme, že úplne presne, že ako veľmi drahá je hej, lebo určite tam išli tiež ceny hore, tak tie platy tam tiež neboli úplne, žeby odrážali realitu. Ale boli tam aj ľudia, ktorí tvrdili, že zarábali akože celkom slušne.  
[00:14:00.590] - Martin Lindák
Akože v zásade Rusko je aj krajina veľkých príjmových rozdielov a majú tam aj vysoké percento chudoby v zásade. Aj čo je ťažké povedať, že či sa tomu dá dôverovať, lebo väčšinou sú to len nejaké odhady a nejaké proste agregované dáta. Ale áno, tak ako hovoríš, v zásade Rusko pred vojnou nebolo nejakou vyspelou krajinou alebo tak, skrátka myslím, že keď to porovnáme, že HDP na hlavu, tak to je nejaká polovica alebo tretina voči Slovensku, nejak tak približne. A vlastne teraz, po vojne, po uvalení všetkých tých sankcií, teraz, keď je mobilizácia, sa vlastne oberajú o nejakú pracovnú silu, ktorá by mohla robiť pre ekonomiku a pre lepšie zajtrajšky, tak nečaká ich nejaká pekná budúcnosť.  
[00:14:42.080] - Nikola Šulíková Bajánová
A ešte treba povedať, že Rusko je to kleptokracia hej, kde naozaj riadne zarába veľmi úzka skupina ľudí, ktorá drží moc. A ešte jednu vec poviem, čo ma zaujalo a tým sa chcem vlastne presunúť k nejakej takej ďalšej rovine celej tejto debaty, v tých videách bolo napríklad ukázané a prezentované ako nejaké náramne víťazstvo, že síce dnes nevedia zohnať súčiastky napríklad na obrábanie polí a podobne, teda súčiastky na prístroje, ktoré obrábajú polia alebo teda nejakým spôsobom sa využívajú čo ja viem v poľnohospodárstve alebo v nejakej inej výrobe, ale že išli navštíviť jedného takého pána, ktorý vyrábal klince a on ukázal, že ale ja som nahradil všetko vlastne čínskymi strojmi. No, ale ty si hovoril, že tá Čína nezohráva až takú významnú úlohu v nejakom tom nahrádzaní toho všetkého, o čo Rusko obrali sankcie ako sme si vlastne mysleli, to tvrdí Yale.  
[00:15:38.030] - Martin Lindák
Áno, ono z tých dát to vychádza vlastne z importu a exportu, je za tým aj taký dôvod proste, lebo Čína skrátka pre ňu je väčší obchodný partner Európa alebo aj Spojené štáty americké a skrátka oni sa nechcú zahnať do kúta tým, že by USA alebo Európa niečo proti nim podnikli. Skrátka sú to obchodníci a kalkulujú, a v nejakej miere sa ako keby zväčšil ten export do Ruska. Samozrejme, stále nakupujú od Ruska vo väčšej miere plyn alebo ropu. To zase to vidíme z tých dát, ale nie je to nejaké radikálne. Skôr keď si pozrieme dáta exportu do Ruska, tak vidíme, že to radikálne narástlo vlastne z Turecka. Turecko je ako keby takým tým hubom, kde sa donesú nejaké európske veci, prehodí sa nálepka a smeruje to do Ruska. Keď to tak zjednodušíme.  
[00:16:29.630] - Nikola Šulíková Bajánová
Inými slovami obchádzanie sankcií alebo ako to mám chápať? Alebo že niekto nechce mať zlé PR tak to urobí cez Turecko?  
[00:16:37.610] - Martin Lindák
Áno, v zásade. Ono to je vidieť aj na tom, že kam Rusi chodia dovolenkovať, do Európy už nemôžu, tak chodia do Turecka sa stretávať, čiže áno.  
[00:16:52.550] - Nikola Šulíková Bajánová
Ďalší balík sankcií sa týkal zásahu fiškálnej alebo teda menovej politiky. Už sme spomínali ten zahraničný dlh, pre ktorý to zase nebola až taká veľká rana, ale tie štúdie a tie analýzy hovoria, že z Ruska vlastne vymizol zahraničný kapitál. Pod týmto si mám predstaviť čo?  
[00:17:11.270] - Martin Lindák
V zásade práve Yale s tým začal, že začal sledovať firmy, ktoré sú vlastne európske alebo zahraničné a pôsobia v Rusku a ktoré odišli vlastne z Ruska kvôli sankciám alebo kvôli tomu, že nesúhlasia s vojnou a nechcú tam ďalej podnikať. Myslím, že ten zoznam je teraz dlhý, že cez tisíc firiem zrušilo alebo obmedzilo svoje pôsobenie v Rusku. A práve to je to vymiznutie kapitál, pretože tie firmy tam prišli zo zahraničia tak, že investovali vlastne v tej krajine, tak ako z Nemecka prišiel ku nám Volkswagen, aby postavil fabriku, tak to isté vlastne prebiehalo v Rusku. A tie firmy si teraz povedali, že no tak nech to tam ďalej pôsobiť, tak odtiaľ odídu. Trošku tak zavádzajúco sa v tej Yale analýze uvádza, že vlastne tieto firmy tvorili 40 percent HDP, ale ono sa to tak nedá predstaviť, že teraz to 40 percent HDP nebude a bude ten pokles o 40 percent tento rok ruskej ekonomiky. Ono to zase tie firmy urobia tak, že to predajú Rusku, že buď si to zoberie štát, tie ich pobočky, prevádzky a tak ďalej alebo to kúpi nejaká ruská firma za nejakú zníženú cenu, lebo skrátka nebude to mať tú trhovú hodnotu, ale nejakú zníženú. To sme napríklad videli pri McDonalde, že skrátka sa tá meta  volala nejaký ruský ekvivalent McDonaldu.  
[00:18:26.000] - Nikola Šulíková Bajánová
Alebo Starbucks.  
[00:18:27.530] - Martin Lindák
Hej. Alebo sme to videli napríklad pri Renaulte, ktorý predal vlastne myslím, že to bolo ruskej vláde za nejakú symbolickú cenu na niekoľko rokov s tým, že keby skončila vojna, tak Renault sa vráti. No automobilky museli z tade odísť, pretože práve ich ovplyvnili sankcie a nevedia tam vlastne dovážať tie sofistikovanejšie tovary a vyrábať ďalej. Čiže tie automobilky sa z tade museli stiahnuť a videli sme to aj pred pár týždňami alebo pred pár mesiacmi vlastne, na internete sme sa mohli dočítať, že Rusi znižujú vlastne požiadavky na automobily a nebude tam treba mať airbagy, nebude treba tam nejaké ABS a nejaké bezpečnostné prvky, skrátka kvôli tomu, lebo nevedia to vyrobiť, nemajú na to diely.  
[00:19:06.860] - Nikola Šulíková Bajánová
Videla som vtipy, že toto je nominácia na Darwinovu cenu alebo niečo také. Ale nehovorilo sa aj o tom, že sa vlastne nesmú kupovať ruské akcie a cenné papiere? To je tiež zakázané v súčasnosti?  
[00:19:20.040] - Martin Lindák
Ono to je stále zakázané. Myslím, že aj v Európe, ale celkovo v Rusku by sa skrátka teraz tam európsky občan nedostal alebo americký. A dokonca tí, ktorí mali nakúpené na moskovskej burze nejaké ruské firmy, resp. tie akcie ruských firiem, tak ich nevedia teraz predať. Oni tam skrátka zakázali predaj akcií kvôli tomu, aby neklesala hodnota tých firiem, čiže teraz tie akcie sú prakticky ako keby bezcenné.  
[00:19:44.570] - Nikola Šulíková Bajánová
Neviem si ani úplne predstaviť niekoho, kto by mal nejaký veľký záujem o čokoľvek tohto typu z Ruska, ale tak ktovie, možno sa nájdu nejakí tí inak zmýšľajúci ľudia, ktorí chcú akože týmto spôsobom podporiť práve tú ekonomiku, nie?  
[00:19:59.090] - Martin Lindák
Mne písali na Instagrame pár takých špekulantov, že či by vedeli Sberbank nakúpiť a tak, lebo je lacná teraz. Ale tak neviem, ja by som to nerobil, lebo to je jednak principiálne, ale na druhej strane kvôli tomu, že skrátka investuje tam ja neviem tritisíc eur a nevie, čo s tými peniazmi sa bude diať. To je teraz, že najväčšie riziko, aké môže byť na finančnom trhu.  
[00:20:18.170] - Nikola Šulíková Bajánová
Ale teda samozrejme, tá principiálna otázka hej, ako si povedal, ukazuje, že naozaj niektorí ľudia myslia len s tými dolárikmi na očiach.  
[00:20:26.330] - Martin Lindák
No asi tak.  
[00:20:27.590] - Nikola Šulíková Bajánová
No a čo som zase ja čítala, tak tú najväčšiu pozornosť si vyslúžili samozrejme, inak ja neviem, či s tým úplne súhlasím, ale Economist tvrdí, že najväčšiu pozornosť si vyslúžili veci typu zabavovanie majetku, jácht, bytov a neviem akých všelijakých aktív ruských oligarchov v zahraničí, ktorí sa teda dostali na ten zoznam neželaných osôb alebo ako sa to vlastne u nás prekladalo, všetkých tých aparátčikov Kremľa. Myslím, že podľa jednej dátovej firmy to bolo 1455 členov ruskej kleptokratickej elity. No a Economist vlastne označil toto opatrenie za neúčinné, pretože z aktív v hodnote 400 miliárd dolárov sa podarilo zmraziť len asi 50 miliárd, a to aj tým, že oligarchovia po schovávali, čo mohli cez všelijaké právnické firmy, poprepisovali vlastníctvo týchto jednotlivých aktív v zahraničí na ľudí, ktorí nie sú na tom zozname, takže síce si to možno vyslúžilo nejaké veľké PRpisár, ale v konečnom dôsledku to nebolo až také účinné opatrenie, pretože aj keď trebárs štáty konajú, tak to trvá veľmi dlho.  
[00:21:38.450] - Martin Lindák
Hej, v zásade ako ono to je také kozmetické opatrenie, vlastne sankcie na oligarchov a nejaké silové zložky a tých blízkych ľudí Putina. Samozrejme, oni sú súčasťou ako keby celej tej garnitúry Kremľa. Však oni vlastne vyrástli oligarchovia ešte za Borisa Jeľcina, nadobudli veľký majetok a potom, keď prišiel Putin, tak on im vlastne povedal, že tak buď budú podnikať s ním a budú súhlasiť s režimom a robiť to, čo on bude chcieť a oni za to budú mať peniaze a môžu si to exportovať z Ruska niekde do offshareových spoločností a podobne. No a tí, čo nesúhlasili, skončili napríklad ako Chodorkovský. A samozrejme sankcie, ktoré sú uvalené na týchto ľudí, niečo im spôsobili, ale tak ako hovoríš, že oni nevedia úplne zabaviť ten majetok, lebo vlastne ani presne nevedia, kde ten majetok je schovaný. A keď už sa na to pozrieme ešte globálnejšie, že či to má nejaký dopad na bežných Rusov a tak, no skrátka nemá, hej. Je to taká skôr kozmetická vec, že aby sme nevideli bohaté dcérenky niekde v Londýne sa promenádovať na Instagrame týchto oligarchov, no tak akože nebudeme ich vidieť, ale neukončí to rýchlejšie tú vojnu asi.  
[00:22:45.170] - Nikola Šulíková Bajánová
Jasné. Áno, čo vlastne nás vracia do tej debaty, že ako je na tom ruská ekonomika? Jednoznačne vidíme, že ekonomické sankcie fungujú. Že samozrejme, je to veľmi účinný nástroj, do istej miery je to účinný nástroj toho, ako dosiahnuť nejaké ciele. Len teda tie sankcie môžu fungovať alebo teda aj fungujú obojstranne, že musíme znášať aj my následky tých sankcií. Čo ja osobne sa nesťažujem, ja sa viem naozaj, že zariadiť a dokážem pochopiť, že prečo niektoré veci dražejú a tak ďalej, ale samozrejme sú ľudia, pre ktorých to je ohrozujúce, čo ja viem, nejaký normálny životný štandard alebo aspoň dôstojný životný štandard. No, ale tak povedz ty, fungujú sankcie? Je dobré, že sú? A čo môžeme očakávať, že sa s Ruskom bude diať v najbližších rokoch?  
[00:23:35.540] - Martin Lindák
V zásade sankcie fungujú, no podľa toho aké. Niektoré menej, niektoré viac. Ako si spomínala, nejaké sankcie oligarchov fungujú menej. Povedal by som, že menej fungujú aj sankcie voči devízovými rezervám samotnej centrálnej banky. Tie až taký vplyv nemali, pretože Rusko má stále veľké príjmy vlastne v rozpočte z toho predaja ropy a plynu. Ale z môjho pohľadu najefektívnejšie sankcie sú práve tie, ktoré obmedzujú export nejakých sofistikovanejších tovarov do Ruska, ako sú čipy, rôzna elektronika a ostatné veci, ktoré potrebujú, či už na výrobu bežných vecí alebo výrobu nejakých tankov a vojenských vecí, keďže skrátka dneska už sa nebojuje s palicami, ale v každom nejakom lepšom zariadení, respektíve lepšej zbrani, tanku sú nejaké čipy. No a ďalšia vec je to, že Európa sa rozhodla odstrihnúť sa od ruskej ropy a plynu. To už vidíme vlastne aj teraz, keď si pozrieme, myslím, že Bruegel mal nedávno aktuálne dáta za dodávky plynu do Európy a keď sa pozrieme vlastne na Nord Stream 1 a 2, síce cez ten by aj tak nič už teraz nešlo, pretože je deravý. Nevieme, kto to spôsobil, tak povedzme, že je deravý a skrátka uniká z neho plyn.  
[00:24:46.860] - Nikola Šulíková Bajánová
Ktovie, možno keď táto epizóda bude vonku, tak už to zistíme, ale tak teraz nevieme.  
[00:24:51.890] - Martin Lindák
No, ale aj tak, cez Nord Stream vlastne už netiekol plyn, už boli vlastne zavreté tieto kohútiky. Rovnako ani cez Jamal neprúdi plyn. Prúdi už len cez náš plynovod Bratstvo, ktorý ide cez Slovensko, aj to v menšej miere ako na začiatku roka. A ešte myslím, že prúdi cez TurkStream, čiže my sme sa v zásade už viac či menej odpojili od ruského plynu, zároveň sa o chvíľu odpojíme od ruskej ropy. Myslím, že Európska únia sa zaviazala, že nejak v decembri by mala prestať odoberať ruskú ropu s výnimkami, ktorú dostalo aj Slovensko a Česko, a niekedy v marci budúceho roka už by sme mali prestať odoberať aj ropné produkty, ako je deasel a tie ostatné veci, ktoré sa z ropy dostávajú destiláciou. No a to si myslím, že bude najzásadnejšie pre Rusko, lebo vlastne celá ruská ekonomika je postavená do veľkej miery na exporte ropy a plynu. A čo je problémom, že ropu síce môže presmerovať inde, robí tak napríklad, že presmeruje to do Indie alebo do Číny. India celkom dosť nakupuje ruskú ropu, aj keď za zľavnenú cenu, myslím, že tam je rozdiel 30 percent oproti trhovej cene, ale pri plyne to je zásadne väčší problém pre Rusko, lebo plyn môžete prenášať buď potrubiami, ktoré smerujú vlastne do Európy, čo som teraz spomínal, alebo môžete ho skvapalňovať a prepravovať na lodiach a dávať do tých LNG terminálov, kde sa zase ten plyn odkvapalní, alebo ako to jednoducho povedať, a ide ďalej do systému a kurivnením a je v priemysle a tak ďalej. No a Rusko tieto terminály veľmi nemá, čiže nevie ho skvapalňovať a tie rúry, ktoré má do Európy, keďže už nefungujú, tak nemá iné, ktoré by mohli ísť ja neviem do Indie alebo Číny. Do Číny má jedine silu Sibíri, ktorá bola vlastne dostavaná myslím, že v roku 2019 a cez ňu prúdi o dosť menšie množstvo plynu, ako prúdilo do Európy. Čiže v zásade pritom plyne Rusko to nevie ako keby nahradzovať, čiže tie príjmy sa mu musia znížiť a v zásade to pocíti. Čiže keby som to chcel, tak uzavrieť, tak tie sankcie a ich efekt však vidíme, že neúčinkujú hneď, ale je to také rozložené v čase a Rusko sa vlastne oberá o nejakú budúcnosť.  
[00:27:00.530] - Nikola Šulíková Bajánová
No tak samozrejme, teraz by sa dalo asi rozjímať nad tým, že či takéto Rusko má nejakú budúcnosť alebo malo by nejakú budúcnosť, aspoň nejakú normálnu, ale to by bolo asi na samostatnú epizódu. Ďakujem, Martin.  
[00:27:17.050] - Nikola Šulíková Bajánová
Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Ekonómia ľudskou rečou. Ak by ste sa o téme, ktorú sme rozoberali, chceli dozvedieť aj niečo iné, pozrite si Martinove video, ktoré nájdete na rovnomennom YouTube kanáli a stránke Ekonómia ľudskou rečou.  
[00:27:30.880] - Martin Lindák
Budeme radi, ak nás podcast zhodnotíte a zazdieľate. Ja som Martin Lindák.  
[00:27:35.410] - Nikola Šulíková Bajánová
A ja som Nikola Šulíková Bajánová.  
[00:27:37.750] - Martin Lindák
A podcast Ekonómia Ľudskou rečou vám priniesol portál skpodcasty.sk, na ktorom nájdete všetky slovenské podcasty a informácie o nich.