Máme tu pokračovanie podcastu "Can and Could"! V prvej časti sme nešli veľmi do hĺbky. Bolo to len akési zoznámenie sa. V druhej časti si povieme nasledovné:

  1. V akých situáciách vieme can využiť… nie je to iba o zručnostiach.
  2. V minulom čase nepoužívame iba could, ale aj be able to, manage to a succeed in. Povieme si aký je medzi nimi rozdiel.
  3. Použitie štruktúry could have + past participle.

Example:
I managed to find the street, but I couldn’t find her house. 

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam
https://twitter.com/spikuj_sk

Support the show

Support me:
www.buymeacoffee.com/TeacherViliam

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam