Používate "…this my friend…"? A čo tak "…most of people…"? V tomto podcast zistíte, že je to nesprávne. Determinanty môžu byť pre študentov veľká neznáma, ale používajú ich takmer v každej jednej vete. Súto solvá ako the, a, my, this, either, every, enough, several…  Naučme sa spolu ako ich rozlišovať, ako ich kombinovať a hlavne ako ich správne používať. 

Povieme si:

  1. Čo determinanty sú
  2. Určovacie determinanty (a, the, my, your, this, that…)
  3. Kvantitatívne determinanty (some, each, much, many…)
  4. Kedy použiť predložku of

Support me:
www.buymeacoffee.com/TeacherViliam

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam
https://twitter.com/spikuj_sk

Support the show

Support me:
www.buymeacoffee.com/TeacherViliam

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam