Dôraz v angličtine je veľmi dôležitý. Ak hovoríme o dôraze, myslíme tým intonáciu a výslovnosť dôležitých slov vo vete. Správnym dôrazom na slovo dáme nášmu poslucháčovi najavo svoje emócie, alebo vyjadríme kontrast medzi pravdou a nepravdou.

Povieme si:

  1. Kedy využívame dôraz v angličtine.
  2. Dôležitosť výslovnosti.
  3. Slová, ktoré nám pomáhajú klásť dôraz na význam vety.

Support me:
www.buymeacoffee.com/TeacherViliam

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam
https://twitter.com/spikuj_sk

Support the show

Support me:
www.buymeacoffee.com/TeacherViliam

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam