Get (part1)

Get (part1)

Sloveso get je jedno z najčastejšie používaných slov v angličtine. Význam slovesa get sa mení v závislosti od slov použitých po ňom. Základné významy sú však “obdržať”, “dostať”, “stať sa”.

V tomto podcaste si povieme:

1. Get + podstatné meno/zámeno
2. Get + prídavné meno
3. Get + up, out, off, from…
4. Get + minulé príčastie (dressed, lost…)
5. Get + neurčitok
6. Get + "-ing"

Support me:
www.buymeacoffee.com/TeacherViliam

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam
https://twitter.com/spikuj_sk

Support the show

Support me:
www.buymeacoffee.com/TeacherViliam

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam