Get (part2)

Get (part2)

Sloveso get je jedno z najčastejšie používaných slov v angličtine. Používame ho rôznymi spôsobmi v hovorenej, ale aj písanej forme. Význam slovesa get sa mení v závislosti od slov použitých po ňom. Základné významy sú však “obdržať”, “dostať”, “stať sa”. V tejto druhej časti sa pozrieme hlavne na konštrukcie s predmetom.

V tomto podcaste si povieme:

  1. get + predmet + “-ing”
  2. get + predmet + neurčitok “to”
  3. get + predmet + minulé príčastie
  4. get vs go

Support me:
www.buymeacoffee.com/TeacherViliam

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam
https://twitter.com/spikuj_sk

Support the show

Support me:
www.buymeacoffee.com/TeacherViliam

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam