Have (got) – part 2

Have (got) – part 2

Sloveso “have” poznáme hlavne vo význame “mať”, ale jeho použitie v angličtine je oveľa širšie. V tejto časti sa zameriame na jeho použitia ako rozprávame o vlastníctve, vzťahoch a iných stavoch. Tiež si povieme niečo o používaní formy have got.

Dozviete sa:

  1. Sloveso have často používame ak rozprávame o stavoch: vlastníctva, vzťahy, choroby, charaktere vecí a ľudí atď.
  2. V hovorenej a neformálnej písanej forme často používame formu have got.
  3. Ak rozprávame o zvykoch, alebo opakovaných stavoch got formy sú používane veľmi málo.

Support me:
www.buymeacoffee.com/TeacherViliam

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam
https://twitter.com/spikuj_sk

Support the show

Support me:
www.buymeacoffee.com/TeacherViliam

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam