Have (to) – part 3

Have (to) – part 3

Používate must, alebo have to ak chcete vyjadriť "musieť" v angličtine? Vedeli ste, že existuje aj have got to? A čo tak having to? O tom, že gotta ste už počuli v seriáloch a filmoch nepochybujem. Všetky tieto výrazy môžeme použiť na vyjadrenie "musieť"

Dozviete sa:

  1. Použitie slovesa have ako rozprávame o povinnostiach a istote.
  2. Otázky a zápory s have to a have got to.
  3. Vyjadrenie budúcnosti.
  4. Gotta

Support me:
www.buymeacoffee.com/TeacherViliam

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam
https://twitter.com/spikuj_sk

Support the show

Support me:
www.buymeacoffee.com/TeacherViliam

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam