Môže sa zdať, že imperatív (rozkazovací spôsob) sa používa iba na priame rozkazy, ale nie je to tak. Využívame ho aj pre návrhy, rady, inštrukcie, povzbudenie, ponuky a priania niečoho dobrého pre ostatných (napr. Have a nice day.)

Dozviete sa:

  1. Použitie rozkazovacieho spôsobu
  2. Zdvorilostný rozkazovací spôsob
  3. Kedy je dobré použiť aj podmet v imperatíve
  4. Question tags v imperatíve
  5. Použitie slovesa let

Support me:
www.buymeacoffee.com/TeacherViliam

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
Whatsapp: 0908 664 255
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam
https://twitter.com/spikuj_sk

Support the show

Support me:
www.buymeacoffee.com/TeacherViliam

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam