One

One

One nie je iba číslovka. Je to taktiež substitute word, čo znamená, že nahrádza iné slová. Využívame ho vtedy, ak nechceme opakovať to isté podstatné meno, ktoré sme použili v predchádzajúcej vete alebo časti vety.

Example:
I'd like to listen to a podcast. The one where English Teacher Viliam speaks about new words.

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/viliam_r 
https://twitter.com/spikuj_sk

Support the show

Support me:
www.buymeacoffee.com/TeacherViliam

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam