To, že neviete čo sú prítomné a minulé príčastia vôbec nevadí. Bežne ich používate v konverzácii, len nie ste si vedomí, že sú to príčastia. Najdôležitejšie je, aby ste vedeli kedy a ako ich môžete použiť + čo Vám budú vyjadrovať.

Dozviete sa:
1. Aké príčastia máme.
2. Ako ich používame.
3. Rozdiel medzi "-ing" a "ed" v slovách ako interesting/interested, boring/bored, surprising/surprised.

Example: This podcast is not boring. Actually, I am never bored when I listen to interesting podcasts.

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/viliam_r
https://twitter.com/spikuj_sk

Support the show

Support me:
www.buymeacoffee.com/TeacherViliam

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam