Príbeh o troch priateľoch, ktorí mali leto plné zážitkov.

Pripravil som pre Vás aj Activity book (pracovný zošit), v ktorom nájdete prepis príbehu a niekoľko cvičení. Cvičenia sú zamerané najmä na rozšírenie si slovnej zásoby, ktorá je v príbehu obsiahnutá.

Link na pracovný zošit: https://www.buymeacoffee.com/TeacherViliam/e/150730 

Príbeh je vhodný pre všetky úrovne. V príbehu je obsiahnutý hlavne prítomný a minulý čas. Slovná zásoba je zameraná na bežné letné aktivity. 🙂

Have fun

Support the show

Support me:
www.buymeacoffee.com/TeacherViliam

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam