Veľa študentov si myslí, že dvojitý zápor je gramatickou chybou. To však nie je úplne pravda. Dvojité zápory môžeme používať, ale musíme si byť istý významom vety.

Dozviete sa:

  1. Vyjadrenie záporu s think, hope, seem atď.
  2. Dvojité zápory 

Support me:
www.buymeacoffee.com/TeacherViliam

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
Whatsapp: 0908 664 255
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam

Support the show

Support me:
www.buymeacoffee.com/TeacherViliam

Contact:
www.spikuj.sk
[email protected]
www.facebook.com/EnglishTeacherViliam
www.instagram.com/english_teacher_viliam
www.tiktok.com/@englishteacherviliam