Za jeden ľudský život nastala taká zmena klímy, ktorá by prirodzene nastala za 50 miliónov rokov. A toto sa deje aj s biodiverzitou. S Adrianou Brossmannovou z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia – BROZ sme sa rozprávali o tom, prečo je dôležité upozorňovať na miznúcu biodiverzitu, ako ju vieme zachovať a aké vzácne biotopy na Slovensku máme.