Pokazené spotrebiče alebo elektronické zariadenia nemusia skončiť hneď na smetisku alebo zbernom dvore. Môžeme ich dať opraviť a ďalej používať. Daniela Laluhová z organizácie Repairably vysvetľuje, že jednou z možností, ako znížiť produkciu odpadu, je využívať takéto zariadenia čo možno najdlhšie.