Pôda vzniká z minerálov, ale trvá to storočia až tisícročia. V dnešnej dobe je pôda degradovaná. Spoločnosť Ekolive replikuje proces tvorby pôdy zvetrávaním mikroorganizmami a pôdu dokáže obnoviť v priebehu niekoľkých dní. O obnove pôdy, čistení nerastných surovín, odstraňovaní envirohazardov aj výrobe organického biohnojiva pomocou mikroorganizmov sme sa rozprávali s jej zakladateľkou Darinou Štyriakovou.